Pučiamieji

Pučiamieji

Pučiamieji muzikos instrumentai skirtomi į medinius ir varinius. Mediniams muzikos instrumentams priskiriami tokie instrumentai kaip išilginė fleita, skersinė fleita, klarnetas, obojus, saksofonas, fagotas ir t.t. Variniams muzikos instrumentams priskiriami trimitai, kornetai, fliugelhornai, trombonai, althornai, tenorhornai, eufonijos, tūbos.

Variniai pučiamieji
Trimitai, Kornetai, Fliugelhornai, Trombonai, More...
Mediniai pučiamieji
Anglų ragas, Obojus, Fleita skersinė, Fleita išilginė, More...
Lūpinės armonikėlės
Egzotiniai pučiamieji
Priedai pučiamiesiems
Liežuvėliai mediniams pučiamiesiems, Ligatūros, Detalės pučiamiesiems instrumentams, Surdinos, More...